Certificarea forestieră este un sistem voluntar de inspecție și de urmărire a lemnului și a altor produse forestiere exploatate sau recoltate conform unui set strict de reglementări.

Certificarea forestieră nu se reduce doar la arborii care se taie. Aceasta ia în considerare și bunăstarea socială și economică a angajaților din domeniul forestier, precum și a comunităților locale.

Certificarea forestieră PEFC este cea mai răspândită pe glob.

Certificarea forestieră a fost lansată după Conferința de la Rio din 1992. Este o formă de protecție a pădurilor de practicile de exploatare distructive. Există peste 50 de sisteme diferite de certificare forestieră în lume.

Cele mai răspândite programe de certificare internațională sunt Forest Stewardship Council (FSC®) și  Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Sistemul de certificare PEFC™ – în traducere, Programul pentru Aprobarea Certificării Forestiere – se aplică pe două treimi din pădurile planetei. Cele două programe se adresează unor condiții de piață diferite: FSC® este mai adecvat marilor proprietăți forestiere și pune accent pe conservarea biodiversității, iar  PEFC™ este mai adaptat pentru proprietățile private de mici dimensiuni, prioritară fiind gestionarea pădurii conform unui plan de management durabil.

Certificarea PEFC™ presupune crearea și adoptarea de standarde specifice adaptate particularităților fiecărei țări.

Spre deosebire de FSC®, care se bazează pe standarde internaționale, în noul sistem standardele  sunt elaborate și adoptate mai întâi pe plan național, după care se auditează și se aprobă la nivelul PEFC™ International.

Pentru a fi recunoscute de către PEFC™ International, standardele se stabilesc în conformitate cu un cod de bune practici. Există, de asemenea, o serie de  cerințe de transparență și consultare. Deciziile se iau prin consens. Certificarea este valabilă cinci ani și este însoțită de un mecanism de urmărire a materialului certificat de la pădure la produsul final și invers.

Aula Universității „Transilvania” din Brașov va găzdui luni, 15 mai 2017, de la ora 09.00, Conferința  „Gestionarea durabilă a pădurilor și certificarea forestieră. Cu acest prilej, se lansează în România sistemul de certificare forestieră PEFC.

La conferință vor participa specialiști reputați, români și străini, în domeniul managementului forestier.

În cadrul evenimentului vor susține prezentări: Thomas Egger (director SAB, Elveția), Peter Niederer (manager de proiect SAB), dr. ing.  Liviu Nichiforel și conf. univ. dr. Marian Drăgoi (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava),  István Tőke (președinte PEFC™ România), dr. ing. Aureliu-Florin Hălălișan (Universitatea „Transilvania” din Brașov), Bogdan Ioan Tudor Todoran și Cătălin Tobescu (președinte și, respectiv, vicepreședinte, Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România „NOSTRA SILVA”).

La conferință vor participa reprezentanți ai asociațiilor de proprietari, companiilor, ONG-urilor și structurilor patronale din domeniul silvic. Vor fi prezenți demnitari și oficiali români, precum și ambasadorul Confederației Elvețiene în România – Excelența Sa Dl. Urs Herren și dl. Ben Gunneberg (CEO și Secretar General al PEFC™ Internațional).

Evenimentul este parte a Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Programul de cooperare a demarat în anul 2010 și este finanțat de Consiliul Federal al Elveției. Proiectul „ Întărirea capacității asociațiilor proprietarilor de păduri pentru un management forestier durabil” este derulat în România, în parteneriat, de către Asociația ROMONTANA, Fundația „Open Fields”, Federaţia Proprietarilor de Păduri și Pășuni „NOSTRA SILVA”, Centrul Elvețian pentru Regiunile Montante (SAB) și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Universitatea „Transilvania” din Brașov este partener al conferinței.

Detalii suplimentare despre eveniment pe conferinta.romontana.org.

Foto: omc-it.com, eurobaustoff.de

Tudor Artenie

Author Tudor Artenie

More posts by Tudor Artenie

Leave a Reply